خوش آمدید
اطلاعیه های امتحانات پایان ترم
باسمه تعالی

    کلیه اطلاعیه ها و اخبار مربوط به امتحانات پایان ترم (1-98)، صرفاً و فقط از طریق همین لینک منتشر خواهد گردید. هرگونه خبر و یا شایعه اعلام نشده در این بخش، مورد تأئید واحد آموزش و امور امتحانات مؤسسه نبوده و بی اعتبار می باشد. لذا به کلیه دانشجویان توصیه می گردد، بصورت روزانه و تنها از طریق لینک جاری، امور مربوط به امتحانات پایان ترم خود را پیگیری نمایند.
برخی از اخبار ضروری امتحانات روی کانال تلگرام مؤسسه نیزهم زمان با سایت منتشر خواهد گردید:
www.telegram.me/darolfonoonUni

 
واحد آموزش دارالفنون
 

جهت دریافت اطلاعات هر موضوع یا خبر مربوط به دوره امتحانات پایان ترم، روی لینک مقابل آن در جدول زیر کلیک کنید.

ردیفموضوع یا خبرلینک دریافت (کلیک کنید.)
1 زمان اتمام کلاس های نیمسال 1-98 کلیک کنید.
2 زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات کلیک کنید.
3 آئین نامه شرکت در جلسات امتحانی کلیک کنید.
4 شرایط حذف پزشکی درس کلیک کنید.
5 لزوم رفع بدهی مالی و نواقص پرونده آموزشی کلیک کنید.
6 روش صحیح درخواست تجدیدنظر نمرات و پیگیری آن کلیک کنید.
7 همراه نیاوردن هرگونه لوازم اضافی و اشیاء قیمتی کلیک کنید.
8 زمان مراجعه جهت انجام امور اداری در دوره امتحانات پایان ترم کلیک کنید.
9 زمان برگزاری کمیته انضباطی تخلفات امتحانی 1-98 کلیک کنید.
10  
11  
12  
13  
14  
15