خوش آمدید
توضیحات انتخاب واحد هر نیم سال تحصیلی
باسمه تعالی

  با توجه به زمان آغاز نیمسال دوم  سال تحصیلی 95-1394 و جهت اطلاع رسانی کامل کلیه امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان در این دوره، موارد ذیل (مندرج در جدول) جهت اطلاع دانشجویان عزیز، منتشر می گردد.
  لذا مقتضی است، کلیه دانشجویان واجد شرایط و متقاضی انتخاب واحد در نیمسال دوم (2-94)، ضمن مطالعه کامل کلیه موارد منتشر شده، طی زمانبندی های اعلام شده نسبت به انجام موارد لازم (طبق مقررات آموزشی) اقدام نمایند.
   بدیهی است، مسئولیت هرگونه بی توجهی به مفاد و زمان اطلاعیه های منتشره، به عهده دانشجو بوده و مجموعه مؤسسه آموزش عالی دارالفنون، بر اساس قوانین آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با هرگونه قصور و بی توجهی دانشجویان برخورد خواهد نمود.

 
  • جهت دریافت فایل و یا توضیحات مربوط به هر قسمت، روی لینک فعال مقابل آن کلیک کنید.


ردیفموضوعلینک دریافت فایل یا توضیحات
1 راهنمای کامل انجام امور مراحل انتخاب واحد کلیک کنید.
2 برنامه زمانبندی واریز شهریه 2-94کلیک کنید.
3 برنامه زمانبندی انتخاب واحد اصلی 2-94کلیک کنید.
4برنامه زمانبندی انتخاب واحد با تاخیر 2-94کلیک کنید.
5برنامه زمانبندی حذف- اضافه 2-94کلیک کنید.
6برنامه زمانبندی حذف اضطراری 2-94کلیک کنید.
7تقویم آموزشی کامل 2-94کلیک کنید.