خوش آمدید
معرفی واحد دانشجوئی-فرهنگی
 
معرفی معاونت دانشجویی فرهنگی
  اگرچه دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه در پی تحصیل و افزایش دانش هستند؛ اما از همان ابتدا، دو دغدغه اصلی درباره تمام دانشجویان وجود دارد: نخست بهره‌مندسازی آنان از امکانات رفاهی دانشگاهی و دیگر پرورش فرهنگی آنها. از این رو رسالت اصلی معاونت دانشجویی فرهنگی ايجاد بستر مناسب زیستی، فرهنگي، اجتماعي و رواني براي دانشجويان، اعضای هيئت علمي و كاركنان است تا با حضورمستمر موثر و ارتقاء‌بخش در صحنه‌هاي علمي، فرهنگي، سياسي واجتماعي جامعه ايفاي نقش نمايند.

اهداف کلی معاونت دانشجویی فرهنگی
·        تلاش در جهت ايجاد فضاي مناسب فرهنگي و اجتماعي براي تربيت نيروي انساني کارآمد؛
·        اجراي خط‌ مشي‌هاي تعيين شده در زمينه امور دانشجويي؛
·        ايجاد هماهنگي در برنامه‌هاي رفاهيو خدماتي دانشجويي به منظور هر چه مفيدتر بودن آنها؛
·        تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهي‌هاي فرهنگي، سياسي و ديني دانشجويان؛
·        تلاش در جهت نهادينه کردن ارزش‌هاي والاي اسلامي و الهي در بين جامعهدانشجوئي که همانا مديران آينده کشور عزيزمان مي‌باشند؛
·        توسعه مشارکتدانشجويان در امور فرهنگي، سياسي، اجتماعي و رفاهي؛

شرح وظایف امور دانشجویی فرهنگی
فعالیت‎های واحد امور دانشجویی فرهنگی مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دارالفنون در راستای انجام وظایف محوله در دو واحد «دانشجویی» و «فرهنگی» انجام می‎شود.

معرفی امور دانشجویی
امور دانشجویی عهدهدار برنامهریزی و ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان است. امور دانشجویی از جمله حوزههایی است که دانشجویان عزیز در طول دوران تحصیل خود در مؤسسه با آن به طور مستمر سروکاردارند. از آنجا که اصولا کلیه امور مربوط به دانشجویان در حیطه وظایف این واحد است، آشنایی با قسمت های مختلف این حوزه بسیار ضروری و مفید به نظر میرسد. به طور کلی وظیفه تأمین نیازهای رفاهی، ورزشی، بهداشتی درمانی و مشاوره دانشجویی بر عهده امور دانشجویی است. فعالیت امور دانشجویی در زمینه‎های گوناگون شامل امور تربیت بدنی، مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی، شورای انضباطی، تغذیه دانشجویی، بیمه دانشجویی، سرویس ایاب و ذهاب، خوابگاههای دانشجویی، وام دانشجویی، نظام وظیفه و سایر امور رفاهی مرتبط با دانشجویان میباشد.

معرفی امور فرهنگی
امور فرهنگی عهده‎دار برنامه‎ریزی، هماهنگی و اجرای برنامه‎های فرهنگی و فوق‎برنامه‎ مؤسسه است. واحد فرهنگی علاوه بر برگزاری برنامه‎های مختلف فرهنگی تلاش دارد تا زمینه‎های فعالیت هر چه بیشتر دانشجویان را در برنامه‎های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ... فراهم نماید. برگزاری مراسم‎ها و همایش‎ها، برگزاری اردوها، ایجاد زمینه‎های فعالیت انجمن‎های علمی، کانون‎ها و تشکل‎های دانشجویی، نشریات دانشگاهی و .... از جمله وظایف امور فرهنگی می‎باشند.  
 
همکاران معاونت دانشجویی فرهنگی
·         معاون دانشجویی فرهنگی: ناهید صفری اسکوئی
·         مدیر امور دانشجویی فرهنگی: سید علی هاشمی
·         کارشناس امور دانشجویی: جواد مافیمقدم
·         کارشناس امور فرهنگی و واحد مشاوره: حکیمه عزیزیان