خوش آمدید
ساعت اداری موسسه
⏳زمان حضور همکاران در دانشگاه⏳
📆در ایام اپیدمی بیماری کوید-19 (کرونا)📆


🧕خانم اسماعیلی
        🔹دوشنبه تا پنجشنبه هر هفته
        ☎️داخلی 211


🧕خانم دواشی
       🔹دوشنبه تا چهارشنبه هر هفته
        ☎️داخلی 208


🧔آقای عبابافها
        🔹سه شنبه تا پنجشنبه هر هفته
        ☎️داخلی 111


🧔آقای بابایی
        🔹دوشنبه تا چهارشنبه هر هفته
        ☎️داخلی 105


♨️در ایام قرنطینه از هرگونه مراجعه حضوری به محل دانشگاه، اکیداً خودداری فرمائید و در صورت اضطرار حتماً قبل از حضور به شماره 📞 02833373815 و داخلی همکاری مورد نظر تماس گرفته و پس از اطمینان از نیاز به حضور فیزیکی، مراجعه نمائید.

⏰ساعات کاری در ایام فوق از 9 لغایت 13 خواهد بود.


🏠 #در_خانه_بمانیم

📢 لطفاً به دوستان خود نیز اطلاع دهید.


🎓دانشگاه غیردولتی دارالفنون 🎓
🆑Channel: 👉  @DarolfonoonUni
🆔Admin:      👉  @DarolfonoonUniversity