خوش آمدید
رشته ها
 
لیست کامل رشته- مقاطع مؤسسه آموزش عالی دارالفنون در سال تحصیلی 95-1394

مقطع تحصیلیردیفنام کامل رشته
کاردانی پیوسته
(آزمون کاردانی فنی- حرفه­ ای، نظام جدید)
1الکترونیک- الکترونیک عمومی
2الکتروتکنیک- تأسیسات الکتریکی
3الکتروتکنیک- برق صنعتی
4کامپیوتر- نرم ­افزار کامپیوتر
5ساخت و تولید- ماشین ابزار
6نقشه­ کشی عمومی- نقشه­ کشی و طراحی صنعتی
7ساختمان- کارهای عمومی ساختمان
8ساختمان-  اجرای ساختمان­های بتونی
9نقشه­ کشی معماری- معماری
10نقشه ­برداری-  نقشه ­برداری
11حسابداری بازرگانی- حسابداری
12امور اداری
13گرافیک- گرافیک
کاردانی ناپیوسته
(آزمون سراسری)

بدون آزمون
پذیرش از طریق سوابق تحصیلی
با ثبت نام در سایت سازمان سنجش

 
1کاردان فنی برق- قدرت
2کاردان فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان
3کاردان فنی عمران- ساختمان­های بتنی
4کاردانی فنی عمران- نقشه ­برداری- ژئودزی
5کاردانی علمی- کاربردی نرم ­افزار کامپیوتر
6کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
7کاردانی معماری
کارشناسی پیوسته
(آزمون سراسری)
1مهندسی برق- قدرت
2مهندسی برق- کنترل
3مهندسی عمران
4مهندسی عمران- نقشه ­برداری
5مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات
6مهندسی کامپیوتر-  نرم ­افزار
7مهندسی معماری
8مهندسی صنایع
 9مهندسی مکانیک
 10مهندسی مواد و متالورژی
کارشناسی ناپیوسته
(آزمون کاردانی به کارشناسی)
1مهندسی تکنولوژی الکترونیک
2مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
3مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق
4مهندسی تکنولوژی برق- شبکه ­های انتقال و توزیع
5مهندسی تکنولوژی ساخت ­و ­تولید- ماشین ­ابزار
6مهندسی تکنولوژی ساختمان (منسوخ شده از سال 1394)
7مهندسی اجرائی عمران  
8مهندسی تکنولوژی نرم ­افزار کامپیوتر
9مهندسی تکنولوژی سخت ­افزار کامپیوتر
10علمی- کاربردی معماری  
11مهندسی تکنولوژی نقشه ­برداری
12علمی- کاربردی ارتباط تصویری
13مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار
14مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کارشناسی­ ارشد1برق- الکترونیک، قدرت و ماشین های الکتریکی
2برق- کنترل
3عمران- سازه