خوش آمدید
شیوه نامه انتخاب واحد
باسمه تعالی
 
    با توجه به مشکلات پیش آمده در طول انتخاب واحدهای دانشجویان، طی سال های گذشته تحصیلی، موضوع در جلسه مورخ 31 تیر ماه 1391 شورای دانشگاه مطرح و شیوه نامه انتخاب واحد مشخصی پیشنهاد و به تصویب رسید. لذا بر اساس این طرح واحد مالی و واحد آموزش مؤسسه و دانشجویان موظف خواهند بود، طبق این شیوه نامه برای انتخاب واحد هر نیمسال اقدام نمایند و هیچگونه خدمات آموزشی و مالی خارج از این مصوبه قابل انجام نخواهد بود.

  لذا به کلیه دانشجویان عزیز توصیه می گردد، با دریافت و مطالعه دقیق فایل PDF زیر، از بروز هرگونه مشکل یا ناهماهنگی در روال انتخاب واحد جلوگیری نمایند.

  این طرح از انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391 به بعد قابل اجرا است و هیچگونه عذری در مورد عدم اطلاع از آن پذیرفته نخواهد بود.
 
راهنمای امور انتخاب واحد
جهت دریافت راهنمای انجام کلیه امور انتخاب واحد (واریز شهریه- مشاهده لیست دروس ارائه شده، نحوه انتخاب واحد و ...) کلیک کنید.