خوش آمدید
تسهیلات ورود به مقاطع بالاتر دانشجویان برتر
  معمولاً در هر سال تحصیلی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، آئین نامه ای جهت استفاده دانشجویان برتر برای ورود به مقطع تحصیلی بالاتر ارائه می گردد که در صورت وصول آئین نامه های جدید در این بخش اطلاع رسانی خواهد شد.
   این بخشنامه برای سال تحصیلی 93-1392 ابلاغ و مهلت اقدام برای آن تا 5 مرداد 1392 بوده است. لذا دانشجویان برای سال تحصیلی آینده (94-1393) می بایست پس از ابلاغ آئین نامه جدید که در اردیبهشت 1393 صورت می گیرد، اقدام نمایند.
  همچنین معمولاً در آئین نامه های تسهیلات برای دانشجویان برتر، یک سال جهت استفاده از تسهیلات مهلت در نظر گرفته می شود و اگر دانشجوئی به محض فراغت از تحصیل از امتیاز رتبه اولی استفاده نکند، می تواند برای سال تحصیلی بعد و کنکور آن، تقاضای استفاده از امتیاز را ارئه دهد.

مشخصات دانشجوی برتر در مقطع کاردانی ناپیوسته:
1- فراغت از تحصیل حداکثر طی 4 نیمسال تحصیلی؛
2- معدل کل بیشتر از 18؛
3- رتبه اول بین کل فارغ التحصیلان سال ورودی خود.

مشخصات دانشجوی برتر در مقطع کارشناسی ناپیوسته:
1- فراغت از تحصیل حداکثر طی 4 نیمسال تحصیلی؛
2- معدل کل بیشتر از 17؛
3- جزو 10 درصد کل فارغ التحصیلان سال ورودی خود.

     دانشجویان برتر مقطع کاردانی پیوسته (فنی-حرفه ای) می بایست از طریق دانشگاه فنی-حرفه ای جهت استفاده از تسهیلات مذکور اقدام نمایند.