خوش آمدید
بسیج اساتید
سرپرست کانون (در حال تأسیس) بسیج اساتید مؤسسات غیرانتفاعی شهر قزوین

ثبت‎نام استادان متقاضی عضویت در بسیج اساتید
  سرپرست کانون (درحال تأسیس) بسیج اساتید مؤسسات غیرانتفاعی شهر قزوین اعلام کرد، با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی 93-92 و حضور اساتید در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی روند جذب اساتید علاقه‎مند به عضویت در بسیج اساتید ادامه خواهد داشت.
   هاشمی افزود: با تدابیر اتخاذ شده در سازمان بسیج اساتید استان قزوین، اساتید و مدرسان دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر قزوین می‎توانند با مراجعه به دفاتر بسیج مؤسسات محل تدریس یا مراجعه به دفتر بسیج اساتید مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دارالفنون، نسبت به تکمیل فرم‎های مربوطه و ثبت‎نام اقدام نمایند.
بسیج دانشجوئی