خوش آمدید
نتایج اولیه بررسی درخواست های انتقال- میهمان سال 1393
ردیفنام متقاضيرشته تحصيليدانشگاه مقصدكد رهگيرينتایج اولیه بررسی درخواستها و مدارک مورد نیاز
1احسان يعقوبيمهندسي برقموسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك1351430046مخالفت: فاقد نوع درخواست.
2غزاله جابريكارداني كامپيوتر - نرم افزار كامپيوترموسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين158840448مخالفت: دانشگاه مقصد انتخاب شده فاقد رشته تحصیلی دانشجو می باشد.
3هانيه راستادمهندسي معماريدانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران15601729799مخالفت: فاقد هیچیک از شرایط و بندهای آئین نامه برای درخواست میهمانی.
4نيلوفر ميراب نژاد فشخاميمعماريموسسه غيرانتفاعي رسام-كرج156677714معلق: تحویل مدارک مستند و به تاریخ روز برای دلیل ادعا شده (ازدواج)  در درخواست برای فراهم شدن امکان بررسی الزامی است.
5نامي قباديمهندسي عمراندانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران12192652681معلق: بررسی درخواست تمدید میهمانی صرفاً در صورت ارائه نمرات رسمی دوره های قبلی میهمانی مقدور خواهد بود.
6نگين ميرخسرويمهندسي معماريموسسه غيرانتفاعي رسام-كرج14623369625معلق: بررسی درخواست تمدید میهمانی صرفاً در صورت ارائه نمرات رسمی دوره های قبلی میهمانی مقدور خواهد بود.
7علي اسكندري چرنيمهندسي عمرانموسسه غيرانتفاعي ابا-ابيك156438546معلق: تحویل مدارک مستند و به تاریخ روز برای دلیل ادعا شده (تحصیل هم زمان دانشجو و همس وی) در درخواست جهت امکان بررسی الزامی است.
8عليرضا بزرگ خومهندسي عمراندانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين160480615معلق: بررسی درخواست تمدید میهمانی صرفاً در صورت ارائه نمرات رسمی دوره های قبلی میهمانی مقدور خواهد بود.
9زهرا صياديمهندسي برقدانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران1354690928معلق: تحویل مدارک مستند و به تاریخ روز برای دلیل(بیماری) ادعا شده در درخواست جهت ارجاع به پزشک معتمد و امکان بررسی الزامی است
10مجيد يعقوبيمهندسي تكنولوژي برق - شبكه انتقال و توزيع(علمي - كاربردي)موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين / دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران158605794مخالفت: معدل کمتر از 13.
11خداداد احمدي آقباشمهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتردانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران195760102مخالفت: معدل کمتر از 13.
12فرزانه غلاملوعمران-ساختمانموسسه غيرانتفاعي ابا-ابيك1356694685مخالفت: فاقد هیچیک از شرایط و بندهای آئین نامه برای درخواست میهمانی.
13مهديه لطفي مزرعه شاهيمهندسي فناوري اطلاعاتموسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند162529038معلق: بررسی درخواست تمدید میهمانی صرفاً در صورت ارائه نمرات رسمی دوره های قبلی میهمانی مقدور خواهد بود.
14محمدرضا احديمهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوترموسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود1357120225مخالفت: معدل کمتر از 13.
15آيدا جهانشيريمهندسي معماريدانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران162863604معلق: تحویل مدارک مستند و به تاریخ روز برای دلیل(بیماری) ادعا شده در درخواست جهت ارجاع به پزشک معتمد و امکان بررسی الزامی است
16غزاله كوشككيمهندسي معماريدانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران165135511مخالفت: فاقد هیچیک از شرایط و بندهای آئین نامه برای درخواست میهمانی.
17شقايق آقاجان زادهمهندسي تكنولوژي فناوري اطلاعات گرايش فناوري اطلاعاتموسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند163192815معلق: بررسی درخواست تمدید میهمانی صرفاً در صورت ارائه نمرات رسمی دوره های قبلی میهمانی مقدور خواهد بود.
18نهال علمداري ميلانيمهندسي معماريموسسه غيرانتفاعي سوره -تهران / دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران165101520معلق: تحویل مدارک مستند و به تاریخ روز برای دلیل(بیماری) ادعا شده در درخواست جهت ارجاع به پزشک معتمد و امکان بررسی الزامی است
19سمانه صحراپورمهندسي فناوري اطلاعاتموسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند164491429معلق: تحویل مدارک از مراجع ذیصلاح دادگستری شهر محل سکونت و به تاریخ روز برای دلیل(سرپرستی خانوار) ادعا شده در درخواست برای بررسی الزامی است.
20هانيه دارستاني فراهانيمهندسي فناوري اطلاعاتموسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند163923010معلق: بررسی درخواست تمدید میهمانی صرفاً در صورت ارائه نمرات رسمی دوره های قبلی میهمانی مقدور خواهد بود.
21غزاله شيخيمهندسي معماريموسسه غيرانتفاعي سوره -تهران / دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران164497114مخالفت: فاقد هیچیک از شرایط و بندهای آئین نامه برای درخواست میهمانی.
22هاجر كريميمهندسي معماريموسسه غيرانتفاعي رسام-كرج1368833853معلق: بررسی درخواست تمدید میهمانی صرفاً در صورت ارائه نمرات رسمی دوره های قبلی میهمانی مقدور خواهد بود.
23آيدا خانه زاد رضويمهندسي معماريدانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران165550316معلق: تحویل مدارک مستند و به تاریخ روز برای دلیل(بیماری) ادعا شده در درخواست جهت ارجاع به پزشک معتمد و امکان بررسی الزامی است
24آيدا جهانشيريمهندسي معماريدانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران166850287ثبت نام تکراری؟؟؟
25فاطمه السادات فرزين يارمهندسي معماريدانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران160322142معلق: تحویل مدارک مستند و به تاریخ روز برای دلیل(بیماری) ادعا شده در درخواست جهت ارجاع به پزشک معتمد و امکان بررسی الزامی است
26سحرالسادات ميرسعيدقاضيمهندسي معماريدانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران166509571مخالفت: فاقد هیچیک از شرایط و بندهای آئین نامه برای درخواست میهمانی.
27محمد ناصر رئوف سرشتمهندسي معماريدانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ -تهران / موسسه غيرانتفاعي سوره -تهران166058453مخالفت: فاقد هیچیک از شرایط و بندهای آئین نامه برای درخواست میهمانی.
28عباس صالحيمهندسي تكنولوژي الكترونيكموسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك14939296780مخالفت: معدل کمتر از 13.
29ثريا دهقانيمعماريموسسه غيرانتفاعي سوره -تهران1489620603مخالفت: حداقل یک نیمسال تحصیل در مبداء الزامی است.


 

  با توجه به اتمام مهلت ارسال درخواست های دانشجوئی میهمان و انتقال برای سال تحصیلی 94-1393 از طریق پورتال سازمان امور دانشجویان، بدینوسیله و به شرح جدول ذیل، نتایج بررسی اولیه کلیه درخواست های واصله از طریق سیستم امور دانشجویان وزارت علوم، اعلام می گردد. لذا کلیه دانشجویان موجود در جدول ذیل تا روز یکشنبه اول تیر ماه 1393 فرصت خواهند داشت تا نسبت به تحویل نهائی مدارک اعلام شده جهت بررسی و اعلام نتیجه اقدام نمایند و پرونده کلیه درخواست ها طی جلسه شورای آموزشی سوم تیر ماه 1393 مطرح و در مورد آنها تصمیم گیری خواهد گردید. پس از جلسه مذکور هیچ پرونده ای بررسی نخواهد شد.
 
توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

1- هیچ درخواست جدیدی بصورت دستی مورد قبول نبوده و بررسی نخواهد شد. لذا از هرگونه مراجعه حضوری جهت ارائه درخواست جدید، خودداری نمائید؛
2- درج بند مورد نظر در درخواست میهمانی در ثبت نام اولیه الزامی بوده است و در غیراینصورت بررسی درخواست با مخالفت روبرو شده است؛
3- دانشجویانی که در سال گذشته در دانشگاه دیگری میهمان بوده اند، همانند سایر متقاضیان بررسی می شوند و میهمانی قبلی آنها دلیلی بر تمدید میهمانی یا موافقت با درخواست دیگر دانشجو نمی باشد. مضاف بر این، بررسی درخواست این دانشجویان فقط و فقط پس از دریافت ریزنمرات رسمی کلیه ترم های میهمانی قبلی میسر بوده و درغیراینصورت درخواست بررسی نشده و مخالفت خواهد گردید؛
4- کلیه درخواست هائی که بدلیل بیماری خود دانشجو یا والدین ایشان ثبت گردیده است می بایست با ارائه اصل مدارک کامل بیماری و به تاریخ روز با مراجعه به پزشک معتمد مؤسسه تأئیدیه اخذ نمایند (شامل درخواست های جدید و دانشجویان میهمان در سال قبل)؛
5- در درخواست های ثبت شده بدلیل سرپرستی خانوار می بایست نسبت به ارائه تأئیدیه رسمی از مراکز ذیصلاح دادگستری مبنی بر تامین مخارج خانوار توسط دانشجو اقدام گردد؛
6- درخواست های فاقد مدارک و دلایل و یا با دلایل خارج از مفاد آئین نامه از قبیل (دوری مسیر، هزینه بالا و ...) قابل بررسی نخواهند بود.

 
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون
اطلاعیه های انتقال و میهمانی دانشجویان- اطلاعیه شماره 1
باسمه تعالی

  ســـازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راســتاي انجام هر چه بهتر آئين نامه و تسهيل در امر ميهماني و انتقال دانشجويان زمان ثبت نام متقاضيان میهمانی و انتقال را برای سال تحصیلی 93-92  اعلام می نماید.
    
    دانشگاه های مبدأ موظفند بر اساس مفاد آيين نامه درخواست دانشجو را بررسي نموده و در صورت داشتن شرايط، در خرداد ماه لغایت 15 تیر ماه نظر خود را اعلام و در صورت موافقت ريز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نمايد. دانشگاه های مقصد موظفند حداكثر تا پایان مرداد ماه  با اظهار نظر نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام نمايد.
 
وظايف دانشجوی متقاضي: 
  •     دانشجو بايستي با اطلاع کامل از شرایط آئین نامه میهمانی و انتقال درخواست خود را مبني بر نوع آن (ميهماني،‌ تمديد ميهماني، ميهمان دائم و انتقال) در سامانه  خدمات آموزشي در موعد اعلام شده (اول ارديبهشت لغايت سي و يك ارديبهشت هر سال) ثبت نمايد و با اطلاع كامل از شرايط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصيلي، وضعيت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه يا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نمايد.
     
  •    دانشجوی متقاضي ميهماني و انتقال مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرايط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر يك از اطلاعات ارائه شده امكان ميهماني يا انتقال را از خود سلب خواهد نمود.
 برای ثبت درخواست میهمان و انتقال سال تحصیلی 94-1393 کلیک کنید.
 
دانلود آئین نامه میهمان و انتقال دانشجویان  جهت دانلود کلیک راست و گزینه Save Target as را انتخاب نمائید.

 
                                   آموزش دارالفنون 
اطلاعیه های انتقال و میهمانی دانشجویان- اطلاعیه شماره 2
باسمه تعالی

   به اطلاع کلیه دانشجویانی که با درخواست میهمان و یا انتقال ایشان برای نیمسال اول سال تحصیلی آتی از طریق سامانه سازمان امور دانشجویان موافقت شده است، می رساند، الزاماً می بایست با مراجعه به کارشناس رشته خود در مؤسسه و دریافت لیست دروس پیشنهادی به دانشگاه مقصد مراجعه و ثبت نام کنند.
  لذا هرگونه ثبت نام بدون دریافت لیست دروس پیشنهادی و اطلاع مؤسسه دارالفنون در دانشگاه مقصد، رسمی نبوده و نیمسال آینده برای این دانشجویان، غیبت محسوب خواهد گردید.