خوش آمدید
اطلاعیه برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس
بسیج دانشجویی مؤسسه آموزش عالی دارالفنون برگزار می کند:

اردوی زیارتی مشهد مقدس

مهلت ثبت نام: تا 20 مهر

اعزام: نیمه اول آبان

دانشجویان جهت ثبت نام به دفتر بسیج دانشجویی مراجعه فرمایند.