خوش آمدید
آیین نامه های دانشجویی
باسمه تعالی
   به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، موارد مهم آئین نامه های حقوق دانشجویان به شرح زیر جهت اطلاع کلیه دانشجویان، اعلام می گردد. شایسته است نسبت به دانلود آنها و مطالعه موارد مذکور، جهت جلوگیری از هرگونه مشکل، اقدام نمائید. لذا با توجه به اطلاعات کافی موجود در موارد مذکور، نیازی به مراجعات حضوری جهت طرح سوالات وجود نخواهد داشت.


آئین نامه آموزشی دانشجویان
آئین نامه تسهیلات دانشجویان ممتاز
آئین نامه کمیسیون موارد خاص
آئین نامه انضباطی دانشجویان
آئین نامه نقل وانتقال و میهمانی

- آئین نامه آموزشی جدید (مصوب اسفند 1393)
- آئین نامه اجرائی رفتار و پوشش حرفه ای دانشجوئی دانشجویان دارالفنون
- آئین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
- آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته