خوش آمدید
♨️ مهم... زمان اقدام جهت ارسال پرونده به کمیسیون موارد خاص دانشجوئی
١٣٩٧/٠٤/٢٣

🔹 #کمیسیون_موارد_خاص
🔸 #شرایط_درخواست


♨️✳️♨️ به اطلاع کلیه دانشجویان در حال تحصیل دارالفنون می رساند، با توجه به اعلام تدریجی کلیه نمرات و مشخص شدن شرایط  و وضعیت دانشجویان در ترم 2-96، مقتضی است، دانشجویان در شرایط کمیسیون موارد خاص، ضمن تهیه مدارک و مستندات لازم، 🔹فوراً و در اسرع وقت🔹 به واحد آموزش دارالفنون مراجعه نموده و درخواست بررسی پرونده آموزشی خود در یکی از کمیسیون های موارد خاص داخلی یا استانی را ارائه نمایند.

◀️لذا شرایط هر یک از کمیسیون های موارد خاص داخلی و استانی در ذیل توضیح داده میشود:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


✳️🔴🔵شرایط ارسال پرونده به کمیسیون موارد خاص دانشجوئی داخلی (🔸دارالفنون):

1️⃣مشروط شدن دانشجو در 2 نیمسال تحصیلی (مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)
2️⃣مشروط شدن دانشجو در 3 نیمسال تحصیلی (مقطع کارشناسی پیوسته)
3️⃣اتمام نیمسال 5 تحصیل و نیاز به مجوز تحصیل در نیمسال ششم (مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)
4️⃣اتمام نیمسال 10 تحصیل و نیاز به مجوز تحصیل در نیمسال یازدهم (مقطع کارشناسی پیوسته)
5️⃣هرگونه درخواست برای مرخصی بدون احتساب در سنوات
6️⃣درخواست جهت میهمانی تمام دروس و یا انتقال دائم

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


✳️🔵🔴شرایط ارسال پرونده به کمیسیون موارد خاص دانشجوئی استانی (🔹دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)):

1️⃣مشروط شدن دانشجو در 3 نیمسال تحصیلی و بیشتر (مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)
2️⃣مشروط شدن دانشجو در 4 نیمسال تحصیلی و بیشتر (مقطع کارشناسی پیوسته)
3️⃣اتمام نیمسال 6 تحصیل و نیاز به مجوز تحصیل در نیمسال هفتم و بیشتر (مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)
4️⃣اتمام نیمسال 11 تحصیل و نیاز به مجوز تحصیل در نیمسال دوازدهم و بیشتر (مقطع کارشناسی پیوسته)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♨️✳️♨️ همچنین یادآور میگردد، کلیه درخواستهای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، (از قبیل ادامه تحصیل پس از 2 ترم مشروطی و یا افزایش سنوات و ...) منحصراً میبایست در کمیسیون موارد خاص استانی مطرح، بررسی و تصمیم گیری گردد و نیاز به ارائه کامل مدارک و مستندات دارد. درخواستهای دانشجویان ارشد، قابل طرح در کمیسیون موارد خاص دانشجوئی داخل دانشگاه نمی باشد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚩ارسال پرونده به کمیسیون استانی از طریق پورتال الکترونیکی بوده و زمان بر میباشد و پرونده ارسالی در نوبت بررسی قرار میگیرد. 🔹لذا ارسال به موقع باید انجام پذیرد. 🔸همچنین مشمول 15.000 تومان هزینه بررسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی میباشد که پس از ارسال پرونده، در بخش مالی دانشجو به عنوان بدهی ثبت میگردد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♨️🔴مهم...مهم🔴♨️

◀️لازم به ذکر است، بررسی شرایط آموزشی هر دانشجو، جزو وظایف خود دانشجو بوده و ارائه درخواست جهت بررسی پرونده در کمیسیون موارد خاص (بر اساس مستندات و مدارک ارائه شده) توسط شخص دانشجو ضروری است و دانشگاه وظیفه ای در قبال کنترل شرایط ادامه تحصیل دانشجویان کمیسیونی ندارد.
◀️همچنین در صورت عدم اقدام به موقع و ارائه درخواست و مدارک، طبق آئین نامه آموزشی، دانشجوی فاقد مجوز ادامه تحصیل از سوی کمیسیون موارد خاص دانشجوئی، از ادامه تحصیل محروم گردیده و اخراج آموزشی میشود. 
🎓دانشگاه غيردولتى دارالفنون🎓

0   0 

نام *
ایمیل *
پارامترها
نظر *
کد تصویری

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
ثبت نظر با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
لطفا وارد سیستم شوید.