خوش آمدید
🔴 جدول تاریخ و زمان تحویل و اجرای پروژه، ژوژمان و طرح دانشجویان رشته های مختلف در نیمسال 1-97
١٣٩٧/١٠/٠٤

باسمه تعالی
با توجه به اعلام اساتید محترم دروس و رشته های مختلف دانشگاه، زمان و تاریخ اجرا و تحویل پروژه، طرح و ژوژمان دانشجویان در نیمسال 1-97 به شرح جدول زیر، اطلاع رسانی می گردد. بدیهی است، مسئولیت بی توجهی و عدم اقدام به موقع دانشجویان در تاریخ های اعلام شده به عهده شخص دانشجو خواهد بود:


ردیفنام درسنام استادموضوعروز انجامتاریخ انجامساعت انجام
1 تکنولوژی و کارگاه گرافیک (2) استاد عاطفه ردائی ژوژمان یکشنبه 1397/10/09 ---
2 تکنولوژی و کارگاه گرافیک (3) استاد عاطفه ردائی ژوژمانیکشنبه 1397/10/09 ---
3 کاربرد خط در گرافیک استاد عاطفه ردائی ژوژمانیکشنبه 1397/10/09 ---
4 صفحه آرائی استاد عاطفه ردائی ژوژمان یکشنبه 1397/10/09 ---
5 صفحه آرائی (1) استاد عاطفه ردائی ژوژمان یکشنبه 1397/10/09 ---
6 پروژه مترو استاد مرتضی معروفخانی ارائه پروژهدوشنبه  1397/10/10 16 عصر
7  کلیه دروس عملی و کارگاهیاستاد محمد زمانی کشمرزی   امتحان دروس عملی و کارگاهی  پنجشنبه 1397/10/06 از 15 عصر
8        1397/10/00  
9        1397/10/00 
10        1397/10/00 
11    1397/10/00 
12    1397/10/00 
13      1397/10/00 
14    1397/10/00 
15    1397/10/00 
16    1397/10/00 
17     1397/10/00 
18      1397/10/00 
19     1397/10/00 
20    1397/10/00 
 
واحد آموزش
دانشگاه غیردولتی دارالفنون

0   0 

نام *
ایمیل *
پارامترها
نظر *
کد تصویری

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
ثبت نظر با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
لطفا وارد سیستم شوید.