خوش آمدید
🔴 جدول تاریخ و زمان تحویل و اجرای پروژه، ژوژمان و طرح دانشجویان رشته های مختلف در نیمسال 2-96
١٣٩٧/٠٣/٠٩

باسمه تعالی
با توجه به اعلام اساتید محترم دروس و رشته های مختلف دانشگاه، زمان و تاریخ اجرا و تحویل پروژه، طرح و ژوژمان دانشجویان در نیمسال 2-96 به شرح جدول زیر، اطلاع رسانی میگردد. بدیهی است، مسئولیت بی توجهی و عدم اقدام به موقع دانشجویان در تاریخ های اعلام شده به عهده شخص دانشجو خواهد بود:


ردیفنام درسنام استادموضوعروز انجامتاریخ انجامساعت انجامتوضیح
1 کارگاه گرافیک محیطی استاد علیمرادی ژوژمان سه شنبه 1397/04/05 09:30 صبح ساختمان اصلی
2 تکنولوژی و کارگاه گرافیک (1) استاد علیمرادی ژوژمانسه شنبه 1397/04/05 10:30 صیح ساختمان اصلی
3 کارگاه طراحی حروف و خوشنویسی (2) استاد علیمرادی ژوژمانسه شنبه 1397/04/05 12 ظهر ساختمان اصلی
4 درک و بیان معماری (2) استاد جدلیها تحویل پروژه دوشنبه 1397/04/11 10 صبح ساختمان اصلی
5 پرسپکتیو استاد جدلیها امتحان عملی دوشنبه 1397/04/11 10 صبح ساختمان اصلی
6 عکاسی رنگی استاد مافی بردبار ژوژمانسه شنبه  1397/04/05 10 صبح ساختمان اصلی
7 کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک استاد میرسلیمانی امتحان عملی پنجشنبه 1397/03/17 13 ظهر ساختمان شماره 2
8 خط در گرافیک استاد یوسفی ژوژمانسه شنبه  1397/04/05 12:30 ظهرساختمان اصلی
9 طراحی معماری (1) استاد لاهیجی تحویل پروژهدوشنبه 1397/04/11 13 ظهرساختمان اصلی
10 بتن استاد کرباسی تحویل پروژهدوشنبه  1397/04/25 11صبح  ساختمان اصلی
11نرم افزارهای مهندسی عمراناستاد کرباسیتحویل پروژهدوشنبه1397/04/1111 صبح ساختمان اصلی
12روشهای چاپ و ارتباط تصویریاستاد ردائیژوژمانسه شنبه 1397/04/059 صبح ساختمان اصلی
13عکاسی رنگیاستاد مافی بردبارژوژمانسه شنبه 1397/04/0510 صبحساختمان اصلی
14طراحی معماری 3استاد احسان افشارتحویل پروژهپنجشنبه1397/04/1410صبحساختمان اصلی
15طراحی معماری 1استاد لاهیجیتحویل پروژهدوشنبه1397/04/1110 صبحساختمان اصلی
16امتحان گروه تک نفرهاستاد بهزادپورامتحان نهائیچهارشنبه1397/04/0614 عصرساختمان اصلی
17طراحی 6، ترسیمات، انسان طبیعتاستاد مشروطهژوژمانچهارشنبه1397/04/0610 صبحساختمان اصلی
18کاربرد کامپیوتر + تمرین معماریاستاد تفرشیتحویل پروژهدوشنبه1397/04/1110 صبحساختمان اصلی
19روستا 2استاد نعمتیتحویل پروژه و امتحانسه شنبه1397/04/1210 صبحساختمان اصلی
20 استاد   1397/04/00 ساختمان اصلی
21 استاد   1397/04/00 ساختمان اصلی
22 استاد   1397/04/00 ساختمان اصلی
23 استاد   1397/04/00 ساختمان اصلی
 
دانشگاه غیردولتی دارالفنون

0   0 

نام *
ایمیل *
پارامترها
نظر *
کد تصویری

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
ثبت نظر با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
لطفا وارد سیستم شوید.