خوش آمدید
اعلام شهریه ثابت و متغییر سال تحصیلی 97-1396
- خبر خوش مالی برای دانشجویان:
- با نظر هیات امناء مؤسسه دارالفنون در جلسه روز دوشنبه 16 مرداد 1396، شهریه های ثابت و متغییر فعلی ثابت مانده و هیچگونه افزایشی برای سال تحصیلی آینده در نظر گرفته نشد.
١٣٩٦/٠٦/٢٦

باسمه تعالی

  با توجه به درخواست اکثر دانشجویان و نظر به شرایط اقتصادی عموم جامعه و به منظور رفاه دانشجویان عزیز در حال تحصیل و ورودی های جدید سال تحصیلی 97-1396، هیات امناء مؤسسه آموزش عالی دارالفنون، در جلسه روز دوشنبه، مورخ 1396/05/16 خود، شهریه ثابت و متغییر سال تحصیلی 97-1396 را مطابق با شهریه ثابت و متغییر سال تحصیلی گذشته تصویب و نموده و هیچگونه افزایشی بابت شهریه در سال تحصیلی پیش رو در نظر نگرفت.

 بر همین اساس و با استناد به بخشنامه شماره 4/102009 مورخ 1395/08/18 معاون محترم وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و دستورالعمل شماره 15/230090 مورخ 1395/10/18 مشاور محترم وزیر علوم و رئیس هیاتهای امناء وزارت، مبلغ مصوب شهریه فرهنگی دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی می بایست همراه با شهریه ثابت آن نیمسال اخذ گردیده و از دریافت جداگانه مبلغ اجتناب گردد.
لذا بر اساس مصوبه هیأت امناء مؤسسه در جلسه فوق الذکر، از نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396، مبلغ شهریه فرهنگی دانشجویان در هر نیمسال به شهریه ثابت آن نیمسال افزوده و دریافت خواهد گردید و شهریه جداگانه ای به نام شهریه فرهنگی اخذ نخواهد شد.

 
 
با آرزوی موفقیت
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

0   0 

نام *
ایمیل *
پارامترها
نظر *
کد تصویری

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
ثبت نظر با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
لطفا وارد سیستم شوید.