خوش آمدید
✳️📣 اطلاعیه معرفی به استاد (3-98) دوره تابستانی سال تحصیلی 99-1398
١٣٩٩/٠٤/٢٤

 باسمه تعالی

  بدین­وسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی امتحان معرفی به استاد می­ رساند، امور مربوط به امتحانات معرفی به استاد دوره تابستانی سال تحصیلی 99-1398 (3-98) به شرح ذیل صورت خواهد پذیرفت:

1- انجام امور اداری و کسب مجوزهای انجام امتحان (توسط دانشجویان): حداکثر تا روز چهارشنبه 1399.05.08؛
2- برگزاری آزمون طی یک روز: دوشنبه 1399.05.13 از ساعت 9 الی 11 صبح ( امتحان حضوری برگزار خواهد گردید.)

 

نکات مهم قابل توجه:
1- تعداد دروس قابل اخذ در دوره معرفی به استاد برای کلیه ورودی ها 2 عنوان درسی صرفاً نظری (بدون توجه به تعداد واحدهای آن) می باشد؛
2- اگر دانشجوئی برای فقط یک درس عملی- نظری که قبلاً آن را اخذ کرده و مردود شده باشد و نمره بخش عملی درس را از استاد مربوطه در ترم های قبلی دریافت کرده است، درخواست معرفی به استاد داشته باشد، باید تا قبل از هشتم مرداد ماه 1399 به کارشناس آموزش رشته مراجعه و درخواست کتبی خود را جهت بررسی و دریافت مجوز اخذ درس ارائه نماید؛
3- هیچیک از دانشجویان مجوز امتحان معرفی به استاد در دروس صرفاً عملی، کارگاهی یا آزمایشگاهی را ندارند و اینگونه از دروس می بایست طبق آئین نامه بصورت حضوری و در طول ترم اخذ و گذرانده شود؛
3- در صورت عدم موفقیت (مردودی) در هریک از امتحانات معرفی به استاد، دانشجو موظف خواهد بود، درس را بصورت حضوری (یا معرفی به استاد) در نیمسال بعد (ترم اول 1400-1399) اخذ کرده و بگذراند. آزمون دیگری برای این دانشجویان قابل انجام نخواهد بود؛
4- فراغت از تحصیل با امتحانات معرفی به استاد الزامی است و نباید هیچ واحد دیگری از چارت درسی دانشجو باقی مانده باشد؛
5- انتخاب استاد آزمون معرفی به استاد (از بین اساتید فعال در مؤسسه در نیمسال جاری) از سوی دانشجو به شرط تائید گروه آموزشی مربوطه، آزاد و بلامانع می باشد؛
6- انجام امور طبق زمانبندی اعلام شده الزامی بوده و هیچ آزمون دیگری در زمان دیگری برگزار نخواهد گردید و مسئولیت بی توجهی دانشجویان به موارد اطلاعیه به عهده خود دانشجو خواهد بود؛
7- زمان اعلام نتایج و صدور فراغت از تحصیل (در صورت موفقیت در آزمون) تاریخ 1399.05.15 می باشد.


تذکر مهم: خاطر نشان می گردد، برگزاری هرگونه آزمون معرفی به استاد دیگر با تاریخ فراغت 1399/05/15، بعد از زمان اعلام شده در متن اطلاعیه، میسر نبوده و در صورت ضرورت برگزاری، تاریخ فراغت آن دسته از دانشجویان 1399/06/31 درج خواهد گردید.

 
  • دانلود فرم اخذ درس معرفی به استاد  
با آرزوی موفقیت
واحد آموزش
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

1   0 

نام *
ایمیل *
پارامترها
نظر *
کد تصویری

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
ثبت نظر با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
لطفا وارد سیستم شوید.