تاریخ تحویل پروژه با استاداحسان افشار
١٣٩٦/٠٤/١٠

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که با استاد احسان افشار درس   اخذ نموده اند میرساند که ژوژمان این درس به شرح ذیل می باشد.
روستا 1                 مورخ 1396/04/12                    ساعت 10صبح              ساختمان اصلی
روستا2                   مورخ 1396/04/12                    ساعت 10صبح              ساختمان اصلی
مقدمات طراحی 1         مورخ 1396/04/12                    ساعت 10صبح              ساختمان اصلی


0   0 

نام *
ایمیل *
پارامترها
نظر *
کد تصویری

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
ثبت نظر با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
لطفا وارد سیستم شوید.