تاریخ ژوژمان تمامی دروس با استادمشزوطه
١٣٩٦/٠٤/١٠

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که با خانم مشروطه درس   اخذ نموده اند میرساند که ژوژمان این درس به شرح ذیل می باشد.
 تکنولوژی کارگاه گرافیک 1                 مورخ 1396/04/12                    ساعت 9 صبح              ساختمان اصلی
ترسیمات 2                                      مورخ 1396/04/12                    ساعت 10 صبح              ساختمان اصلی
طراحی                                            مورخ 1396/04/12                    ساعت 11 صبح              ساختمان اصلی
پروژه                                              مورخ 1396/04/12                    ساعت 12 صبح              ساختمان اصلی


0   0 

نام *
ایمیل *
پارامترها
نظر *
کد تصویری

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
ثبت نظر با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
لطفا وارد سیستم شوید.