امتحان میان ترم
١٣٩٦/٠٢/٠٤

برگزاری امتحان میان ترم درس آزمایشگاه مدار منطقی مورخ 1396/03/04 راس ساعت 13:00 در ساختمان شماره 2 
مدرس: جناب آقای شهبازی

1   0 

نام *
ایمیل *
پارامترها
نظر *
کد تصویری

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
ثبت نظر با خطا مواجه شد.
کد تصویری اشتباه است.
لطفا وارد سیستم شوید.