خوش آمدید
زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم
    پس از انجام کلیه ویرایش های اعلام شده از سوی مدیران محترم گروه های آموزشی و اعمال نظر واحد آموزش در تاریخ های امتحانات، کارت ورود به جلسه آزمون پایان نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 از روز یکشنبه مورخ 1396/10/03 به مدت 10 روز  قابل دریافت و چاپ از طریق سیستم جامع آموزشی می باشد.
   یادآور می گردد، کلیه دانشجویان با توجه به تغییرات جزئی که در تاریخ برخی از امتحانات به وجود آمده است، می بایست پس از تاریخ مذکور اقدام به دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه خود نمایند و کلیه کارتهای ورود به جلسه چاپ شده قبل از تاریخ مذکور فاقد اعتبار می باشد و مسئولیت هرگونه اشتباه در تاریخ های قبلی به عهده خود دانشجو خواهد بود.
  برای چاپ کارت ورود به جلسه خود، هر دانشجو می بایست پس از ورود به پروفایل شخصی خود (با نام کاربری و رمز عبود اختصاصی خودش) به سیستم جامع آموزشی، از طریق گزینه امتحانات و نمرات وارد بخش کارت ورود به جلسه شده و پس از تنظیم ترم بر روی 961 اقدام به دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه عکسدار خود نماید.
  • مهر کردن کارت ورود به جلسه در واحد اداری- مالی دارالفنون الزامی بوده و کارتهای بدون مهر فاقد اعتبار می باشند.
  • همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای هر دانشجو در کلیه امتحانات پایان نیمسال ضروری و الزامی می باشد.
  • هرگونه استفاده از کارت امتحان فاقد اعتبار یا غیرمتعلق به شخص دانشجو تخلف بوده و به موضوع آن در کمیته انضباطی مؤسسه رسیدگی می گردد.
واحد آموزش دارالفنون