خوش آمدید
زمان اداری دوره امتحانات
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز و مراجعین محترم می رساند، در ایام برگزاری امتحانات پایان ترم (16 دی ماه لغایت 28 دی ماه 1396)  انجام امور اداری ضروری دانشجویان فقط از ساعت 13:45 الی 14:15 امکانپذیر است. لطفاً در ساعات دیگر مراجعه نفرمائید.
پس از اتمام امتحانات نیز روال قبلی ایام و ساعات اداری حاکم بوده و روزهای شنبه هر هفته دانشگاه تعطیل میباشد.

 
امور اداری دارالفنون