خوش آمدید
لزوم رفع مشکلات مالی و آموزشی
  با توجه به بدهکاری برخی از دانشجویان در کارنامه مالی این نیمسال و همچنین وجود نقص در پرونده آموزشی برخی از دانشجویان دیگر، به اطلاع می رساند، پروفایل سیستم جامع این قبیل از دانشجویان مسدود بوده و مجوز دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی ندارند.
  لذا دانشجویان مذکور می بایست هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکلات نواقص پرونده و پرداخت بدهی های خود تا قبل از ایام امتحانات اقدام و  کارت ورود به جلسه دریافت دارند. در غیر اینصورت با توجه به تعهدات اخذ شده از دانشجویان در زمان ثبت نام، در مورد ایشان اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.