خوش آمدید
اطلاعیه کمیته انضباطی تقلب و تخلفات امتحانی 1-96
باسمه تعالي
 
قابل توجه کليه دانشجويان متخلف در ایام امتحانات
 
 جلسه کميته انضباطي رسيدگي به تخلفات امتحاني نیمسال اول (1-96) راس ساعت 14 ظهر روز یکشنبه (01-11-1396) در دفتر رياست برگزار مي گردد.
  بديهي است حضور متخلفين در جلسه الزامي خواهد بود و در صورت عدم حضور، راي به صورت غيابي صادر گرديده و لازم الاجرا مي باشد.
 توجه: کلیه دانشجویانی که نمره 0.25 در مقابل دروس امتحانی ایشان در کارنامه درج گردیده است، طبق آئین نامه برگزاری امتحانات متخلف شناخته شده و صورتجلسه تخلف ایشان به واحد دانشجوئی و کمیته انضباطی (جهت تصمیم گیری) ارجاع گردیده است.  

 
واحد دانشجوئی دارالفنون