خوش آمدید
تاریخ اتمام کلاس های آموزشی
   به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز و اساتید محترم می رساند، کلیه کلاس های تئوری (نظری) نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396، طبق تقویم آموزشی اعلام شده (1-96)، تا پایان روز پنجشنبه 14 دی  ماه 1396 خواهد بود.
  آزمون نهائی کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی نیز می بایست با نظر استاد مربوطه در هفته پایانی (هفته شانزدهم) و حداکثر تا روز پنجشنبه 14 دی ماه برگزار شده و به اتمام برسد.
حضور کلیه دانشجویان عزیز و اساتید محترم تا تاریخ مذکور الزامی بوده و در غیراینصورت غیبت منظور خواهد گردید.

 
واحد آموزش دارالفنون