تماس با ما
آدرس دانشگاه:

آدرس پستی دانشگاه پس از انحلال قطعی دانشگاه به نشانی زیر تغییر یافته است:

 آبیک، ضلع شمالی اتوبان کرج- قزوین، شهرک دانشگاهی اندیشه آبیک، بلوار دانش، دانشگاه غیردولتی غیاث الدین جمشید کاشانی، دفتر مؤسسه آموزش عالی دارالفنون.
کدپستی: 3441142277 

 لذا مقتضی است، از تاریخ 8 آذر 1401 به بعد، ارسال هرگونه مرسولات پستی و مراجعات حضوری و تماس، فقط از طریق آدرس و اطلاعات تماس جدید صورت پذیرد.کدپستی:
3441142277 
----------


تلفن تماس:


02832884082

 
 


آدرس پایگاه اینترنتی:
www.darolfonoon.ac.ir

کانال رسمی تلگرام:
https://telegram.me/darolfonoonuni

رایانامه
(ایمیل):

 darolfonoon.ac.ir@mail.ir