خوش آمدید
لینک های ثبت نام کارشناسی ارشد
   بدین وسیله ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد در مؤسسه آموزش عالی دارالفنون و آرزوی موفقیت و پیشرفت بیشتر برای ایشان، مقدم شما را به این مؤسسه گرامی داشته و موارد لازم جهت اطلاع شما در زمینه مراجعه و ثبت نام در این مؤسسه به شرح ذیل اعلام می گردد:
 


ردیفعنوانمشاهده
1مدارک لازم جهت ثبت نامکلیک کنید.
2زمان مراجعه جهت ثبت نامکلیک کنید.
3شهریه های ثبت نامکلیک کنید.
4آدرس و شماره تماسکلیک کنید.
5 سایر اطلاعات مورد نیاز کلیک کنید.
6 دانلود فرم های ضروری کلیک کنید.
 
 
واحد آموزش
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون