خوش آمدید
راهنمای مشاهده لیست دروس ارائه شده
جهت مشاهده لیست دروس ارائه شده، زمانبندی و اساتید کلاسهای گروه آموزشی خود به ترتیب زیر اقدام کنید.

 
1-      وارد سایت سیستم جامع شوید؛
2-      روی ورود به سامانه کلیک کنید؛
3-      نام کاربری (شماره دانشجوئی) و رمز عبور (شماره شناسنامه) خود را وارد کرده و روی ورد به سامانه کلیک کنید؛
4-      در منوی سمت راست صفحه میز کار خود روی منوی برنامه ریزی آموزش کلیک کنید؛
5-      در زیرمنوهای باز شده روی برنامه ریزی آموزش، روی گروه های درسی ارائه شده کلیک کنید؛
6-      سپس در مقابل بخش ترم، شماره ترم مورد نظر (942 یعنی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394) را وارد کنید، سپس در مقابل نام رشته با کلیک بر روی Ins یا فشردن دکمه Insert  صفحه کلید و باز شدن لیست رشته ها، گروه آموزشی و سپس رشته و مقطع تحصیلی خود را وارد کنید؛
7-      روی  کلد جستجو کلیک کنید تا لیست دروس ارائه شده در ترم مورد نظر را مشاهده نمائید.
8-      با کلیک بر روی شماره صفحات آبی در پائین صفحه، می توانید صفحات دیگر برنامه گروه خود را نیز مشاهده نمائید؛
9-      در حین مشاهده برنامه، لیست دروسی را که قصد دارید (و طبق چارت آموزشی گروه خود می توانید) آنها را بر طبق قوانین و آئین نامه های آموزشی اخذ کنید انتخاب کرده و برنامه خود را برای روز و ساعت انتخاب واحد بررسی و انتخاب نمائید.
10- به اطلاع می رساند، لیست ارائه شده (انتخاب اساتید- ساعات کلاس ها- تعداد گروه ها- ارائه یا عدم ارائه درس) صرفاً از طریق مدیر گروه مربوطه بوده و با نظارت واحد آموزش تدوین گردیده است. لذا هرگونه درخواست تغییرات در لیست دروس باید از طریق مدیران محترم گروه های آموزشی پیگیری گردد.