خوش آمدید
راهنمای مشاهده زمانبندی انتخاب واحد
مشاهده زمانبندی در نظر گرفته شده برای انتخاب واحد:

 
1-      وارد سایت سیستم جامع شوید؛
2-      روی ورود به سامانه کلیک کنید؛
3-      نام کاربری (شماره دانشجوئی) و رمز عبور (شماره شناسنامه) خود را وارد کرده و روی ورد به سامانه کلیک کنید؛
4-      در منوی سمت راست صفحه میز کار خود روی منوی امور انتخاب واحد کلیک کنید؛

5-      در زیرمنوهای جدید در صفحه، روی زمانبندی انتخاب واحد کلیک نمائید،
6-      لیست تاریخ، روز  و ساعت در نظر گرفته شده از سوی واحد آموزش برای انتخاب واحد نمایش داده می شود که می بایست دقیقاً در همین زمانها جهت انتخاب واحد خود به سایت سیستم جامع مراجعه و اقدام نمائید. در غیراینصورت قادر به انتخاب واحد نبوده و مسئولیت مشکلات آموزشی آن به عهده خودتان خواهد بود؛