خوش آمدید
راهنمای انجام انتخاب واحد
مراجعه و انجام انتخاب واحد:


1-      طبق لیست روز و ساعت اعلام شده در زمانبندی انتخاب واحد به روش زیر اقدام کنید؛
2-      وارد سایت سیستم جامع شوید؛
3-      روی ورود به سامانه کلیک کنید؛
4-      نام کاربری (شماره دانشجوئی) و رمز عبور (شماره شناسنامه) خود را وارد کرده و روی ورد به سامانه کلیک کنید؛
5-      در منوی سمت راست صفحه میز کار خود روی منوی امور انتخاب واحد کلیک کنید؛
6-      در زیرمنوی ایجاد شده، روی انتخاب واحد/ حذف و اضافه کلیک کنید؛
7-      وارد صفحه ای می شوید که در آن لیست دروس ارائه شده ترم موردنظر شما نمایش داده می شود؛
8-      در بخش لیست دروس، واحدهای قابل اخذ را انتخاب کنید تا لیست واحدهای قابل اخذ خود را مشاهده نمائید؛
9-      سپس بر اساس برنامه ای که از قبل و در زمان مشاهده گوه های درسی ارائه شده برای خود (طبق چارت و آئین نامه آموزشی) انتخاب کرده بودید را از بین لیست ارائه شده انتخاب نموده و ثبت کنید؛
10-  متذکر می گردد، در انتخاب شده به شرط وجود مبلغ باقیمانده در شهریه پرداختی، تطابق با چارت رشته، وجود ظرفیت باقیمانده در گروه، عدم تداخل زمانی با کلاسهای دیگر انتخابی اخذ می گردد. در غیراینصورت و وجود هریک از مشکلات یاد شده درس قابل اخذ نخواهد بود؛
11-  شما فقط در طول دوره زمانی اعلام شده برای انتخاب واحد رشته و مقطع خود قادر به تغییر در واحدهای انتخابی خواهید بود و پس از اتمام مهلت، به هیچ عنوان تغییری در واحدها مقدور نخواهد بود.
12-  کلیه دانشجویان پس از انجام انتخاب واحد خود، می توانند در همین منوی انتخاب واحد/ حذف و اضافه و با انتخاب زیرمنوی لیست دروس انتخاب شده، برنامه کلاسی خود را پس از انجام انتخاب واحد مشاهده و دریافت نمایند.

تذکرات مهم:
الف- کنترل رعایت پیش نیازی و همنیازی دروس انتخابی بر اساس چارت گروه، به عهده شخص دانشجو می باشد و در صورت هرگونه تخلف، واحد آموزش (حتی در صورت مشاهده در میانه های ترم) اقدام به حذف دروس دارای تخلف خواهد نمود و مسئولیت مشکلات ناشی از آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود. لذا در انتخاب دروس خود دقت نموده و همواره موارد مشخص در چارت رشته خود را در حین انتخاب واحد رعایت نمائید.

ب- هرگونه انتخاب واحد با تعداد خارج از قوانین آموزشی، تخلف بوده و در صورت الزام دانشجو به انتخاب کمتر از 12 واحد، نیاز به مجوز شورای آموزشی می باشد، در غیراینصورت کلیه واحدهای دانشجویان با انتخاب واحد کمتر از 12 واحد حذف و برای ایشان مرخصی منظور خواهد گردید؛

ج- هرگونه انتخاب واحد بیشتر از 20 واحد تخلف بوده (غیر از دانشجویان با معدل بیش از 17 در ترم قبلی) و در صورت الزام دانشجو به انتخاب بیش از 20 واحد، نیاز به مجوز شورای آموزشی می باشد، در غیراینصورت کلیه واحدهای مازاد دانشجویان حذف خواهد گردید؛
(تعداد واحد دوره های تابستانی حداکثر 6 واحد و در صورت فراغت 8 واحد می باشد.)

د- از نیمسال 931 و طبق مصوبه شورای آموزشی مؤسسه هرگونه انتخاب واحد دستی توسط کادر واحد آموزش برای دانشجویان ممنوع بوده و تخلف اداری محسوب می گردد. لذا عدم مراجعه به سایت و عدم انتخاب واحد در موعد مقرر به معنی عدم مراجعه دانشجو بوده وطبق مقررات دانشجوی مذکور یا باید برای ترم مورد نظر درخواست مرخصی ارائه نماید و یا از ادامه تحصیل محروم (اخراج) می گردد.