خوش آمدید
راهنمای انتخاب واحد دانشجویان
  دانشجویان عزیز برای کاهش هرگونه مشکل و بی اطلاعی شما در ایام انتخاب واحد و همچنین رفع مشکلات قبلی دوره انتخاب واحد، اطلاعات جامع و کاملی در کلیه موارد مرتبط با انتخاب واحد در این بخش ارائه می گردد. لذا جهت مشاهده راهنمای انجام هر یک از موارد ذیل در دوره انتخاب واحد، روی قسمت مربوط به آن کلیک کنید.
  لازم بذکر است، هرگونه قصور و تخلف در دوره انتخاب واحد، با توجه به اطلاعات و راهنمائی های صورت گرفته، مورد پذیرش مؤسسه نخواهد نبوده و واحد آموزش از انجام هرگونه مساعدت خارج از روال تعیین شده توسط شورای آموزشی مؤسسه معذور خواهد بود و با دانشجویان متخلف طبق مقررات برخورد خواهد گردید.


 
ردیفعنواندریافت راهنما
1مشاهده لیست دروس ارائه شدهکلیک کنید.
2محاسبه و واریز الکترونیکی شهریهکلیک کنید.
3مشاهده زمانبندی انتخاب واحدکلیک کنید.
4انجام انتخاب واحدکلیک کنید.
5  
6