خوش آمدید
لیست کلاس های جبرانی (نیمسال 2-96)
باسمه تعالی

  لیست کلیه کلاس های جبرانی که با اعلام رسمی اساتید به واحد امور اساتید و کلاسها تشکیل خواهند شد، به قرار جدول ذیل اعلام می گردد.
 
با آرزوی موفقیت
امور اساتید و کلاس ها
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

 
ردیفتاریخ برگزاری کلاس جبرانینام درسنام استادروز تشکیل کلاس جبرانیساعت تشکیل کلاس جبرانیشماره کلاس
197.03.03پیشرفته1آقای وحید بغدادی5شنبه12.30 الی 15 
297.03.03زبان عمومیخانم همایونی افشار5شنبه
10 الی 12
 
397.03.03انسان طبیعتخانم پورشهریار5شنبه12 الی 13.30 
497.03.03مبانی نظریخانم پورشهریار5شنبه10.30 الی 12 
597.03.03انقلاب آقای غلامی5شنبه13 الی 16 
6    
 
 
7    
 
 
8      
9      
10      
11      
12 
 
    
13      
14      
15