خوش آمدید
لیست کلاس های جبرانی (نیمسال 1-97)9
باسمه تعالی

  لیست کلیه کلاس های جبرانی که با اعلام رسمی اساتید به واحد امور اساتید و کلاسها تشکیل خواهند شد، به قرار جدول ذیل اعلام می گردد.
 
با آرزوی موفقیت
امور اساتید و کلاس ها
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

 
ردیفتاریخ برگزاری کلاس جبرانینام درسنام استادروز تشکیل کلاس جبرانیساعت تشکیل کلاس جبرانیشماره کلاس
197/09/26آشنایی بامعماری جهانخانم پورشهریاردوشنبه12:3013:40آتلیه3
297/09/27تحلیل فضای شهریخانم پورشهریارسه شنبه8:30تا9:30208
397/09/27تصویر سازیخانم طیباسه شنبه11:30تا14205-آتلیه1
497/09/28طرح معماری1خانم پورشهریارچهارشنبه8:30تا16:30سایت1
597/09/28شبکه های محلی کامپیوترخانم حاجی عبدالهچهارشنبه14:30تا17:30سایت2
697/09/28زبان تخصصیخانم حاجی عبدالهچهارشنبه10تا12:30
 
سایت2
797/09/29ارتباطات وتبلیغاتخانم بغدادیپنج شنبه11:30تا13آتلیه 3
1097/09/29نظارت چاپخانم بغدادیپنج شنبه13تا14:10آتلیه3
1197/09/29روش تحقیقخانم بغدادیپنج شنبه14:10تا14:50آتلیه3
1297/09/28طرح معماری4-5آقای مسعود حبیبیچهارشنبه9تا16آتلیه 3
1397/09//29تمرین های معماری 1-2خانم پورشهریارپنج شنبه9تا12آتلیه1
1497/10/05علم موادآقای خراسانیچهارشنبه8تا10209
1597/10/05فیزیک پیشآقای خراسانیچهارشنبه10تا12209
1697/10/05فیزیک1آقای خراسانیچهار شنبه12تا14209