خوش آمدید
لیست گواهینامه های فراغت از تحصیل آماده توزیع
باسمه تعالی

  به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی دارالفنون می رساند، گواهینامه موقت فراغت از تحصیل دانشجویان فارغ التحصیل، به ترتیب جدول ذیل، آماده توزیع می باشد. لذا کلیه فارغ التحصیلان ذینفع، مطابق با جدول ذیل، می توانند پس از انجام تسویه حساب نهائی، با مراجعه به کارشناس آموزش رشته خود، نسبت به دریافت گواهینامه فراغت از تحصیل خود اقدام نمایند.
  جهت یادآوری مجدد اعلام می گردد، گواهینامه های موقت قابلیت صدور المثنی نداشته و می بایست برای دریافت دانشنامه به مؤسسه مسترد گردد. لذا در نگهداری آن دقت نمائید.
  همچنین گواهینامه دانشجویانی که به هر دلیل در پرونده خود دارای نواقصی می باشند، قابل تحویل نبوده و می بایست نسبت به رفع نواقص مذکور اقدام نمایند.


با آرزوی موفقیت
واحد آموزش دارالفنون

ردیفنام کارشناس واحد آموزشتاریخ فارغ التحصیلیتاریخ آماده شدن گواهی موقت
1 سرکار خانم رضائیتا 1394/12/151395/03/03
2 سرکار خانم دواشیتا 1394/12/151395/03/09
3 سرکار خانم امامی پویاتا 1394/12/151395/03/18
4   
5   


  
اطلاعیه های فارغ التحصیلان
درخواست دانشنامه پایان دوره تحصیلات
قابل توجه کلیه فارغ­ التحصیلان سال­ های 1389 ، 1390 و 1391 مؤسسه دارالفنون
 
    به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی دارالفنون در سال های 1389 ، 1390 و 1391 می رساند، با توجه به تکمیل پرونده های فراغت از تحصیل ایشان، امکان صدور دانشنامه نهائی فراغت از تحصیل میسر گردیده است.
   لذا از این دسته از فارغ التحصیلان مؤسسه دعوت می گردد، با در دست داشتن مدارک کامل (که لیست آن از لینک زیر قابل دریافت است)، به واحد آموزش مؤسسه مراجعه و نسبت به درخواست صدور دانشنامه اقدام نمائید.
   بدیهی است، وجود هرگونه نقص در مدارک (حتی در یک مورد)، امکان انجام روند اداری صدور دانشنامه را مختل کرده و جز اتلاف وقت و هزینه برای دانشجو و مؤسسه نتیجه ای نخواهد داشت. لذا مجدداً تأکید می گردد، پس از تکمیل کلیه مدارک اعلام شده برای صدور دانشنامه، به مؤسسه مراجعه نمائید تا دچار اتلاف وقت نگردید.


موارد مهم:
1-    حضور شخص دانش آموخته در کلیه مراحل انجام کار الزامی است و به هیچیک از بستگان وی خدمات ارائه نخواهد گردید. (مگر با وکالت نامه رسمی و محضری با قید وکالت انجام امور اخذ دانشنامه از مؤسسه آموزش عالی دارالفنون و کارت شناسائی معتبر وکیل وی)؛
2-   استرداد گواهی موقت الزامی است؛
3-  ارائه اصل مدارک و ریزنمرات مقطع قبلی تحصیلات دانش آموخته الزامی است؛
4-   ارائه مدرکی دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه دانش آموختگان پسر الزامی است؛
5- ارائه برگ تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان الزامی است؛
6-  با توجه به لزوم اخذ امضاء اداری از دانشگاه مرجع استان قزوین (دانشگاه بین ­المللی امام خمینی (ره))، مدت زمانی حدود 3 ماه از زمان درخواست جهت صدور تا آماده شدن نهائی دانشنامه زمان لازم خواهد بود.