درخواست دانشنامه پایان دوره تحصیلات
قابل توجه کلیه فارغ­ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی دارالفنون
 
    به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی دارالفنون می رساند، با توجه به تکمیل پرونده های فراغت از تحصیل ایشان، امکان صدور دانشنامه نهائی فراغت از تحصیل میسر گردیده است.
   لذا از این دسته از فارغ التحصیلان مؤسسه دعوت می گردد، با در دست داشتن مدارک کامل (که لیست آن از لینک زیر قابل دریافت است)، به واحد آموزش مؤسسه مراجعه و نسبت به درخواست صدور دانشنامه اقدام نمائید.
   بدیهی است، وجود هرگونه نقص در مدارک (حتی در یک مورد)، امکان انجام روند اداری صدور دانشنامه را مختل کرده و جز اتلاف وقت و هزینه برای دانشجو و مؤسسه نتیجه ای نخواهد داشت. لذا مجدداً تأکید می گردد، پس از تکمیل کلیه مدارک اعلام شده برای صدور دانشنامه، به مؤسسه مراجعه نمائید تا دچار اتلاف وقت نگردید.


موارد مهم:
1-    حضور شخص دانش آموخته در کلیه مراحل انجام کار الزامی است و به هیچیک از بستگان وی خدمات ارائه نخواهد گردید. (مگر با وکالت نامه رسمی و محضری با قید وکالت انجام امور اخذ دانشنامه از مؤسسه آموزش عالی دارالفنون و کارت شناسائی معتبر وکیل وی)؛
2-   استرداد گواهی موقت (در صورت دریافت) الزامی است؛
3-  ارائه اصل مدارک و ریزنمرات مقطع قبلی تحصیلات دانش آموخته الزامی است؛
4-   ارائه مدرکی دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه دانش آموختگان پسر الزامی است؛
5- ارائه برگ تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان الزامی است؛
6-  با توجه به لزوم ثبت درخواست در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان (وزارت علوم) و اخذ تائید اداری از امور دانش آموختگان وزارت عتف، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه مرجع استان قزوین (دانشگاه بین ­المللی امام خمینی (ره))، مدت زمانی حدود یکسال از زمان درخواست جهت صدور تا آماده شدن نهائی دانشنامه زمان لازم خواهد بود.
 
 
درخواست صدور و چاپ ریزنمرات مجدد (پس از تسویه حساب و دریافت دانشنامه)
قابل توجه کلیه فارغ التحصیلانی که دانشنامه خود را دریافت نموده اند
 
   با توجه به تسویه حساب کامل دانشگاه با دانشجو در زمان ارائه و تحویل دانشنامه پایان تحصیلات به شخص دانشجو، ارائه هرگونه خدمات بعدی به فارغ التحصیلانی که تسویه حساب کرده و دانشنامه خود را تحویل گرفته اند، منوط به ارائه درخواست و واریز هزینه های صدور و چاپ موارد درخواستی می باشد.

 در این رابطه، به همراه دانشنامه فارغ التحصیلان، یک نسخه ریزنمرات تائید شده و به عنوان آخرین ریزنمرات واحد آموزش تحویل دانشجو خواهد گردید که به کلیه دانش آموختگان توصیه می گردد، نسبت به مراجعه به دفتر اسناد رسمی و دریافت چند نسخه کپی برابر اصل ریزنمرات مذکور جهت ارائه به مراکز درخواستی اقدام نمایند و از تحویل اصل ریزنمرات به هر بخشی خودداری کنند. زیرا ریزنمرات مجدد با شرایط خاصی صادر و تحویل خواهد گردید.

  لذا در صورت درخواست مجدد صدور و چاپ ریزنمرات فراغت از تحصیل (پس از دریافت دانشنامه) به هر دلیلی، متقاضی باید نسبت به واريز مبلغ 200.000 ريال به حساب شماره 895335186 بانک کشاورزی شعبه مرکزی قزوین بنام مؤسسه آموزش عالی دارالفنون (قابل واریز از کلیه شعب بانک کشاورزی سراسر کشور) و ارائه فیش آن به امور مالی (بابت هزینه ­های آماده­ سازی، چاپ و هزینه­ های اداری) اقدام نماید و سپس با تکمیل و ارائه فرم مربوطه به واحد آموزش، درخواست صدور مجدد صدور ریزنمرات را ارائه نماید.

 
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون
 
اطلاعیه های فارغ التحصیلان