ساعت اداری موسسه
ایام اداری و پاسخگوئی به دانشجویان
و مراجعین محترم

 
 
همکاران اداری دانشگاه، صرفاً در طی دو روز سه شنبه و چهارشنبه هر هفته، حضور داشته و پاسخگوی مراجعین محترم خواهند بود.
ساعات حضور و پاسخگوئی: 9 صبح تا 14 ظهرلذا توصیه اکید می گردد، از هرگونه مراجعه، تماس، ارسال پیام و ... در طی روزها و ساعات دیگر، جداً خودداری فرمائید.

همچنین توصیه می گردد، قبل از مراجعه حضوری، به آدرس دانشگاه، از انجام امور خود از طریق تماس تلفنی با شماره اعلام شده (در تماس با ما)، اطمینان حاصل نموده و سپس مراجعه نمائید.


با تشکر